رضایت سنجی مشتریان

دوست عزیز با نظر تو نوآورشاپ می تواند، بهتر خدمات رسانی کند!

فرم رضایت سنجی مشتریان

...

میزان رضایت؟ خواهشمند است میزان رضایت خود را در موارد زیر مشخص نمایید.

نوآورشاپ از شما سپاس گذار است، نظر شما برای ما بارزش است!